Vermogen in goed pensioen of in aflossing woning?

18 februari 2019

Een woningbezitter bouwt normaliter vermogen op in stenen, doordat hij aflost op z’n hypotheek. Vaak ook wordt er via werk vermogen opgebouwd voor het pensioen. Kunnen deze twee soorten vermogensopbouw niet in elkaar worden geschoven? Johan Conijn, bijzondere hoogleraar woningmarkt, meent van wel.

Hypotheek aflossen met pensioen

We schreven eerder al over de plannen van Minister Koolmees om bij de hervorming van het pensioenstelsel mensen meer keuzevrijheid te geven over hun opgebouwde vermogen. Zodat bijvoorbeeld een deel van het pensioenvermogen ingezet kan worden om de hypotheekschuld af te lossen. Of, nog een groter risico, maar wellicht een oplossing: er al jong voor kunnen kiezen om minder pensioenpremie af te dragen en met juist dat geld sneller je hypotheek aflossen.

Vast in stenen

Bij voornoemde opties ‘lijdt’ het pensioenvermogen onder het geld dat je stopt in je eigen woning. Dit geld blijft vastzitten in stenen en kan verder niet op andere manieren benut worden, behalve als je verhuist naar een kleinere en/of huurwoning. Hier betoogt Conijn in het FD dat we eens naar Amerika moeten kijken. Daar is de omkeerhypotheek in zwang, die het mogelijk maakt beter gebruik te maken van het geld dat je in je huis hebt gestopt.

Omkeerhypotheek

Deze soort hypotheek werkt als volgt: op een deel van de (afgeloste) waarde van de woning neemt de eigenaar een lening, waarop niet afgelost hoeft te worden. De rentekosten worden bij de uitstaande schuld opgeteld. Met het geld dat op deze manier vrijkomt kan een huis bijvoorbeeld duurzamer worden gemaakt, wat weer scheelt in de energiekosten en het huis meer waard maakt voor volgende bewoners.

Effectiever gebruik van vermogen

De omkeerhypotheek wordt nog niet aangeboden in Nederland, maar Conijn meent dat dit – naast de geboden opties door Koolmees – leidt tot meer persoonlijke vrijheid. Maar vooral: een effectiever gebruik van de twee soorten vermogen (in eigen woning én in pensioen) die nu nog strikt gescheiden zijn.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verwervingskosten

Verwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk …