Oversluiters massaal in actie

25 mei 2020

Recent presenteerde consultant IG&H kwartaalcijfers over de hypotheekmarkt. Opvallend is dat er dit jaar 25% meer hypotheken zijn afgesloten dan in het eerste kwartaal van 2019. Dit heeft waarschijnlijk met de coronacrisis te maken: talloze consumenten sloten hun hypotheek over, uit angst voor een snelle rentestijging in de toekomst.

€32 miljard geleend

In de eerste drie maanden van 2020 zijn maar liefst 96.000 hypotheken afgesloten, 22,8% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werd in totaal €32 miljard geleend. Dat is zelfs 28,4% meer dan vorig jaar. Hoe komt het dat deze cijfers zo zijn toegenomen? Dat komt natuurlijk omdat de huizenprijzen zijn gestegen (de gemiddelde hypotheeksom ligt inmiddels op €337.000), maar óók door oversluiters, meent IG&H.

Gemiddeld steeg de rente met 0,07%

Veel consumenten gaan ervan uit dat als gevolg van COVID-19 de hypotheekrente gaat stijgen. Eind maart was daar al voorzichtig sprake van, waardoor velen ervoor kozen om – nu het nog kon – een hypotheek met een lage rente én een lange looptijd af te sluiten. Waar bij enkele geldverstrekkers de rente afgelopen tijd met een ruime 0,3% steeg, valt het bij de meeste hypotheekaanbieders nog wel mee. De hypotheekrentes zijn gemiddeld 0,07% gestegen. Dit lijkt heel weinig, maar is toch de grootste stijging sinds jaren (om precies te zijn sinds najaar 2011).

Populariteit regiepartijen neemt toe

IG&H maakte nog een interessante trend zichtbaar: het marktaandeel van (groot)banken blijft dalen. Mensen hebben dit eerste kwartaal vaker voor prijsvechters en regiepartijen gekozen, wat ten koste gaat van de top-3 bankholding. De Rabobank, ING en ABN-Amro hebben nog maar 47,9% van het marktaandeel in handen. Regiepartijen hebben inmiddels een marktaandeel van 19,9%. Munt was hierbinnen het meest succesvol, het aantal afgesloten hypotheken steeg er met 2,3%.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Zorgplicht

Iedere financieel dienstverlener heeft een zorgplicht jegens consumenten. Deze zorgplicht houdt in dat de financieel dienstverlener de consument zorgvuldig moet behandelen en adequate informatie moet verschaffen, zodat de consument een …