Nu al 315.000 woningen te weinig

26 februari 2020

Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt dat de Rabobank recent publiceerde, wordt duidelijk hoe de huizenprijzen zich de komende periode ontwikkelen gaan, en hoe die zich verhouden tot het woningtekort waar we mee kampen. Dit jaar nog stijgen de huizenprijzen met zo’n 5,5%.

€25.000 duurder

Ze blijven maar stijgen, de woningprijzen. Niet meer met zo’n ontzettende vaart, maar nog wel harder dan eerder werd verwacht. Alleen al dit jaar neemt de gemiddelde huizenprijs dus met 5,5% toe, en in 2021 nog eens met 2,5%. Dat betekent dat een woning volgend jaar gemiddeld €25.000 duurder is dan in 2019.

Stikstofcrisis

De blijvende prijsstijgingen hebben natuurlijk alles te maken met het steeds grotere woningtekort waar we mee kampen. Voorlopig zal dit tekort groeien, omdat het aantal huishoudens de komende jaren toeneemt en het woningaanbod niet op zo’n zelfde manier meegroeien kan. Dit komt onder andere door de stikstofcrisis, waardoor bouwbedrijven niet genoeg vergunningen hebben gekregen om nieuwe woningen te bouwen.

Lage rente, hogere prijzen

De economen van de grootbank concluderen in hun bericht dat er nu al zo’n 315.000 woningen te weinig in Nederland beschikbaar zijn, waar voorlopig niet tegenop kan worden gebouwd. Daarnaast zal de vraag naar koopwoningen de komende tijd juist stijgen door de lage hypotheekrente, waardoor men met meer gemak een (hoge) lening afsluit. Dit zal de huizenprijzen waarschijnlijk nog verder omhoog stuwen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Servituut

Servituut noemt men ook wel erfdienstbaarheid. Dit is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard.