Nieuwe vorm erfpacht Amsterdam

13 juni 2016

Wie een huis koopt, wordt in de meeste gevallen ook eigenaar van de grond waarop het huis staat. Bij erfpacht is dat anders: de grond wordt daarbij ‘geleend’ van de gemeente of een particulier. Vooral in grote steden als Amsterdam en Utrecht is erfpacht gangbaar. In Amsterdam zijn er ruim 250.000 erfpachters. Voor hen staan er grote veranderingen op stapel. De gemeente Amsterdam wil namelijk eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw invoeren per 1 juli. Voor de bestaande erfpachters wordt gewerkt aan een overstapregeling.

Erfpacht afkopen

Met eeuwigdurende erfpacht krijgen Amsterdammers die erfpachter worden zekerheid over hun erfpachtkosten. De canon wordt dan één keer vastgesteld en niet meer herzien. Huiseigenaren betalen dan elk jaar hetzelfde bedrag aan erfpacht (canon), dat alleen wordt verhoogd met de inflatie. Ook kunnen huiseigenaren ervoor kiezen de erfpacht af te kopen. Bij nieuw commercieel vastgoed is afkopen de enige optie. Nu is erfpacht vaak voor een bepaald aantal jaar af te kopen (tijdelijk afkopen dus) en daarna kan de gemeente het canon bijstellen. Dat levert vaak problemen op, want als het canon hoger wordt, heeft dat gevolgen voor de maandlasten. Ook is een woning waarbij het erfpachtcanon bijna afloopt moeilijker te verkopen en te financieren. Lees meer over erfpacht.

Overstapregeling bestaande erfpachters

De Amsterdamse gemeenteraad vergadert op 22 juni over het voorstel voor eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw. Een overstapregeling voor bestaande erfpachters wordt naar verwachting in oktober ter inspraak gelegd en wordt waarschijnlijk in maart 2017 behandeld in de gemeenteraad.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Openbare verkoop

Een openbare verkoop is het uitvoeren van een vonnis. Dit noemt men ook wel executieverkoop.