Meer bezwaren tegen WOZ-waarde

11 juli 2019

De door de gemeente vastgestelde waarde van een woning (WOZ-waarde) wordt niet meer door iedere huiseigenaar klakkeloos geaccepteerd. In 2019 is het aantal mensen dat bezwaar maakt tegen de hoogte van deze waarde flink toegenomen, zo meldt de Waarderingskamer.

Stijging van 0,5%

De Waarderingskamer is de instantie die toezicht houdt op de WOZ-bepalingen en rapporteert daar jaarlijks over in ‘De Staat van de WOZ’. Uit het onderzoek blijkt dat waar vorig jaar nog ‘maar’ 1,6% van de woningeigenaren bezwaar aantekende tegen de vastgestelde waarde, dit in 2019 is opgelopen tot 2,1%. Het gaat dan over bijna 150.000 ingediende bezwaarschriften.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de oppervlakte, de inhoud en het bouwjaar van de woning, alsmede (vooral) de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de buurt. Waar bijvoorbeeld tussen januari 2017 en januari 2018 de WOZ-waarde met 8,3% steeg, nam de gemiddelde woningprijs ook met zo’n 8,6% toe. Het Kadaster en de Waarderingskamer onderzochten eerder of gemeenten de laatste 7 jaar niet systematisch huizen over- of onderwaarderen, dat viel gelukkig hartstikke mee.

Bezwaar indienen

Uiteindelijk is de WOZ-waarde de grondslag voor diverse belastingen, zoals het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting. Dit levert de overheid zo’n 10,7 miljard euro aan belastinggeld op. Veel mensen zijn het niet eens met de hoogte van hun WOZ-waarde en willen bezwaar indienen. Dit doen ze steeds vaker via bedrijven die werken op basis van no cure, no pay. Inmiddels wordt ongeveer een derde van de bezwaarschriften door deze bedrijven ingediend, dat was in 2017 nog maar 22%.

De helft gehonoreerd

Maar loont dat nu een beetje, een bezwaar indienen? In veel gevallen wel, zo merkt de Waarderingskamer op. In de afgelopen jaren werd tussen de 40% en 50% van de bezwaarschriften gehonoreerd. Betekent dit niet dat er dan iets mis is met hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt? In het FD ontkracht Ruud Kathmann, directielid van de Waarderingskamer, dat. In deze periode van krapte op de woningmarkt, schieten de WOZ-waardes de lucht in. Dat is voor sommige huiseigenaren schrikken. Maar uiteindelijk is het ook ‘maar’ 2,1% die vervolgens bezwaar maakt.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Ontbindende voorwaarden

In de koopakte worden bepalingen opgenomen in geval waarvan de overeenkomst ontbonden kan worden. Hierdoor worden alle partijen bevrijd van hun verplichtingen en moeten reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt worden. …