WOZ-waarden prima op orde

25 juni 2019

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde van de woningen binnen hun grenzen vast, maar zijn deze waarden een beetje accuraat? De Waarderingskamer en het Kadaster onderzochten dit en lijken tevreden met de uitkomst: er wordt niet systematisch te hoog of laag ingeschat.

Geen systematische overwaardering

Voor het onderzoek hebben het Kadaster en de Waarderingskamer zo’n 80.000 woningverkopen bekeken tussen 2011 en 2018. Hoewel er hier en daar een uitschieter was, blijkt dat er bij geen enkele gemeente sprake is geweest van een systematische over- of onderwaardering van het huis. De WOZ-waarde-ontwikkeling en de ontwikkeling van de prijsindex woningen loopt aardig gelijk op.

Verkoopprijs vergelijkbare huizen

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de oppervlakte, de inhoud en het bouwjaar van de woning, alsmede (vooral) de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de buurt. Waar bijvoorbeeld tussen januari 2017 en januari 2018 de WOZ-waarde met 8,3% steeg, nam de gemiddelde woningprijs ook met zo’n 8,6% toe. Alleen van januari 2012 tot januari 2013 zakte de WOZ-waarde veel harder dan de prijsindex woningen: het scheelde ruim 3%.

Verschil wél en niet verkochte huizen

Er is een vaste datum waarop de WOZ-waarde wordt gepeild, namelijk op 1 januari van het voorgaande jaar. Als de markt sterk stijgt, zoals afgelopen jaren, dan is er wel een groot verschil in WOZ-waarde op te merken tussen wél en niet verkochte huizen. De gestegen marktprijzen worden pas verlaat op de (nog) niet verkochte woning doorgevoerd, omdat er nog niet een duidelijk ‘bewijs’ is voor de stijging, zoals wel bij een (vaak net opgeknapte) verkochte woning. Hier zijn namelijk transactieprijzen van beschikbaar.

Bezwaar indienen

Uiteindelijk is de WOZ-waarde de grondslag voor diverse belastingen, zoals het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting. Dit levert de overheid zo’n 10,7 miljard euro aan belastinggeld op. Veel mensen zijn het niet eens met de hoogte van hun WOZ-waarde en willen bezwaar indienen. Online bureautjes bieden daar ‘gratis’ hulp in aan, maar zijn volgens de Consumentenbond niet altijd even betrouwbaar, je kunt maar zo worden opgezadeld met onverwachte kosten. Geef dus niet zomaar je gegevens prijs aan een dergelijke dienst.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Bewoonde staat

Indien een woning in bewoonde staat wordt aangeboden is deze minder waard dan wanneer deze vrij te aanvaarden is. Dan kan de koper er immers direct zelf in gaan wonen. …