Woningprijzen blijven stijgen

22 februari 2008

HOUTEN – Rabobank verwacht voor aankomend jaar een stijging van de huizenprijzen met gemiddeld 3,25 procent. Vorig jaar stegen de huizenprijzen gemiddeld  met 3,3 procent. Dit rapporteerde de bank in het op woensdag verschenen kwartaalbericht over de woningmarkt.

In gebieden met een grote scheefgroei tussen vraag en aanbod, zoals Utrecht en Amsterdam, kan de toename nog groter zijn. Toch dreigt er een stagnatie op de woningmarkt, volgens de Rabobank. In 2007 zijn 3,5 procent minder huizen verkocht dan in 2006, terwijl het aantal te koop staande huizen steeg met 5,4 procent.

De bank blijft positief over de Nederlandse economie. Wel zijn de vooruitzichten minder positief dan vorig jaar. Verwacht wordt dat de economische groei dit jaar zal dalen tot 2,75 procent. De economische groei in 2007 was 3,5 procent.
De bank verwacht dat er in 2008 wordt gebroken met de rentestijgingen van de afgelopen jaren. Verder zullen de lonen naar verwachting toenemen, waardoor de betaalbaarheid van koophuizen zal verbeteren.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van …