Woningmarkt gebaat bij snel beslissen

25 april 2012

Houten – De Politiek moet spoedig beslissen dat het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting van kracht blijft. Dit laat Vereniging Eigen Huis afgelopen maandag weten in een persbericht. De ontstane politieke situatie maakt dat de onzekerheid op de woningmarkt blijft voortduren, zo vreest de Vereniging . Dit zou er voor kunnen zorgen dat de markt nog verder in het slop raakt.

Het aflopen van de termijn van de verlaagde overdrachtsbelasting is volgens de belangenbehartiger het meest acute probleem. Wanneer de politiek niet ingrijpt, loopt deze belastingmaatregel af op 1 juli aanstaande. Op dit moment heerst op de huizenmarkt nog steeds onzekerheid over een veelbesproken verlenging van de maatregel. Vele deskundigen zijn van mening dat een terugkeer naar het hoge tarief op dit moment ernstige schade zal aanbrengen aan de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis doet dan ook een dringend beroep op de politieke partijen om de verlaagde overdrachtsbelasting zo snel mogelijk te continueren.

Het overleg in het Catshuis had al plannen klaarliggen voor een dergelijke verlenging, inclusief budgettaire dekking. Het feit dat de onderhandelingen op het laatste moment toch mislukt zijn en het kabinet is gevallen, maakt het minder gemakkelijk om dergelijke plannen op korte termijn door te voeren. Iets wat wel nodig is, aldus de Vereniging Eigen Huis.

Bron: Vereniging Eigen Huis

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een vorm van een kettingbeding. Met dit beding kan men bijvoorbeeld regelen dat in een verkocht winkelpand gedurende een bepaalde tijd geen juwelier mag worden gevestigd.