Woningmarkt belangrijk thema in Miljoenennota

19 september 2012

HOUTEN – Demissionair minister van financiën Jan Kees de Jager presenteerde op Prinsjesdag de miljoenennota. In deze begroting voor 2013  gaat veel aandacht uit naar de woningmarkt met als voornaamste doel de woningmarkt weer op orde te krijgen volgend jaar.

Met ingang van 2013 wil men starten met het afbouwen van leenbedragen voor een woning welke hoger zijn dan de koopwaarde van de woning. Het streven is dat in 2018 de lening en waarde van de woning in alle gevallen gelijk komt te liggen en dan zal het niet meer toegestaan zijn om een groter bedrag te lenen dan het huis waard is. Deze afbouw zal stapsgewijs plaatsvinden, dit om starters tegemoet te komen en tijd te geven voor het opbouwen van vermogen.

Ter bevordering van de duurzaamheid in de woon- en leefomgeving, is er voor volgend jaar 70 miljoen euro begroot voor energiebesparende maatregelen in de vorm van zowel grootschalige projecten als particuliere initiatieven.

Op de huurmarkt zal er naast de corporaties meer ruimte komen voor alternatieve partijen, wat woningzoekende meer keus biedt gedurende de zoektocht naar een geschikte woning. Tevens zal het toezicht op woningcorporaties verscherpt worden middels een nieuwe Daarnaast zal er vanaf 1 juli 2013 een maximale huurverhoging van kracht zijn. Het gaat hierbij om een maximale verhoging van 1% bovenop de inflatie, welke geldt voor huishouden met een inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,-. Voor inkomens van boven de €43.000,- geldt dat de verhuurder nog een met 5% extra mag verhogen. Verder zullen verhuurders een nieuw soort belasting moeten gaan betalen.

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Het gaat in de meeste gevallen om advieskosten, hypotheekaktekosten,¬†taxatiekosten, notariskosten en¬†eventueel de kosten voor de Nationale Hypotheek …