Woningbouw in de knel

27 juni 2017

Recent ging Het Financieele Dagblad in gesprek met drie van de grootste bouwbedrijven in Nederland. Wat ze van deze bouwers hoorden was op z’n zachtst gezegd niet zo positief: door een tekort aan bouwlocaties en de nadruk op binnenstedelijk bouwen, loopt de bouw van nieuwe woningen vast.

Fors geremd

Het FD zat aan tafel met bestuursvoorzitters van Heijmans, Dura Vermeer en TBI Holdings. Ze wijzen zonder uitzondering op het tekort aan bouwlocaties, en zijn bezorgd over de toekomst. ‘Als er niet snel nieuwe plannen komen, dan wordt de woningbouwproductie fors geremd’, zo meent de bestuursvoorzitter van Dura Vermeer.

Complex, duur en tijdrovend

Hoe komt het dat er zo’n stuitend tekort is aan bouwlocaties? Onder andere omdat er tijdens de crisis bouwplannen zijn geschrapt. Bij de lokale overheden is tevens bezuinigd op afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de bouwplannen. Nu de woningmarkt weer in de lift zit, is er te weinig capaciteit. Daar komt nog bij dat de nadruk ligt op binnenstedelijk bouwen, terwijl dat complex, duur en tijdrovend is.

Vinex-wijken de oplossing?

Buiten de stad zet de ruimtelijke ordening een flinke rem op de ontwikkelmogelijkheden, terwijl daar de kansen liggen volgens de grote bouwers. Zoals de vertegenwoordiger van bouwbedrijf Heijmans tegen het FD zegt: ‘Soms wordt heel denigrerend over de vinex-wijken gesproken, maar in wijken als Vathorst bij Amersfoort en Waalsprong bij Nijmegen wonen mensen met veel plezier en comfort. Het zijn mooie woonkernen met veel kwaliteit.’

Een regisseur vanuit het Rijk

Voordat het productieaantal misschien wel terugzakt naar 30.000 woningen per jaar – zoals een van de bedrijven voorspelt – moet het Rijk ingrijpen. Een regisseur vanuit het Rijk zou nieuwe uitleggebieden voor woningbouw kunnen aanwijzen. Dit moet niet regionaal worden opgelost, maar juist een meer sturende, ruimtelijke rol vanuit het Rijk zou in deze situatie gewenst zijn om tot nieuwe, geschikte bouwlocaties te komen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Hypothecair belangverzekering

De hypothecair belangverzekering is een verzekering die de geldgever kan afsluiten indien een geldnemer gewetensbezwaarde is en zich niet wil verzekeren. Het onderpand dient echter verzekerd te zijn tegen brandschade en …