Wijzigingen NHG per 1 januari 2012 – Deel 2: Financieringslastpercentages

17 november 2011

HOUTEN – Vanaf 1 januari 2012 zullen er een aantal wijzigingen van kracht zijn in de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zowel de wijzigingen die op u als consument van toepassing zijn als de wijzigingen aan het adres van de geldverstrekker, worden op www.hypotheekrente.nl allemaal voor u op een rij gezet.

Vandaag: de wijzigingen met betrekking tot de financieringslastpercentages.

Budgetinstituut NIBUD heeft onlangs de woonquote, het deel van het inkomen dat mag opgaan aan woonlasten, naar beneden bijgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de NHG in haar nieuwe voorwaarden opgenomen dat vanaf 1 januari 2012 ook het inkomen van de partner voor een derde mag meetellen bij de berekening van het maximaal te lenen bedrag. Concreet betekent dit met name voor tweeverdieners met een laag inkomen verruiming van de financiële mogelijkheden. Voor de aankoop van een huis zouden zij namelijk zo’n tien- tot dertigduizend euro meer kunnen lenen dan nu het geval is.

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die de Belastingdienst in rekening brengt als je na het verstrijken van de laatste betalingstermijn niet betaalt. Zij brengt deze rente vaak ook in rekening als …