Wat te doen met hypotheek bij scheiding?

13 januari 2016

Het afgelopen jaar liepen 35.000 huwelijken stuk. Een scheiding heeft grote emotionele, maar ook financiële gevolgen. Het huis en de hypotheek staan vaak op beide namen. Hoe gaat dat na de scheiding? Wat zijn de opties? In het kort zijn dat: uitkopen of de woning verkopen.

Uitkopen

De meeste huizen zijn gekocht op basis van twee inkomens. Als een van de partners de lasten alleen kan dragen, kan diegene in de woning blijven wonen en zijn of haar ex uitkopen. Om de ex-partner uit te kopen is eigen geld nodig óf moet de hypotheek worden verhoogd. In dat laatste – en meest voorkomende – geval berekent de hypotheekverstrekker of de hypotheeklasten met één inkomen te dragen zijn. Houd hierbij rekening met eventuele alimentatie. De bank wil in de meeste gevallen een echtscheidingsconvenant zien waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Kunnen de hypotheeklasten op één inkomen gedragen worden, dan moet de ex-partner, wiens naam ook op de hypotheekakte staat, ontslagen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hij of zij verkoopt de helft van de woning aan de ex en de hypotheek staat alleen nog op naam van diegene die er blijft wonen. Een taxatie van de woning is nodig om de waarde en eventuele overwaarde te bepalen. Degene die in de woning blijft, moet vaak boeterente betalen aan de bank.

Verkopen

Bij zeven op de tien scheidingen wordt het huis verkocht en daarmee de gezamenlijke hypotheek afgelost. Is er sprake van overwaarde dan moet die worden verdeeld. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen krijgt ieder de helft. Zijn er andere afspraken, zoals een 60-40-verdeling, dan is de verdeling uiteraard anders. Hetzelfde geldt voor een restschuld. Bij woningen met NHG die met verlies worden verkocht, kan het zijn dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Bij verkoop hoeft geen boeterente aan de hypotheekverstrekker te worden betaald.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag dat bij de verwerving van een nieuwe woning uit eigen middelen betaald moet worden. Het vervreemdingssaldo wordt opgenomen in de eigenwoningreserve. Dit laatste vervalt voor …