Klik hier om WhatsApp te openen

Vraag van de maand september: “Wat houdt koopsubsidie in?”

3 september 2009

Met koopsubsidie wil de overheid het bezit van een eigen woning bevorderen. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer de aanvrager aan deze voorwaarden voldoet, kan hij/zij een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage (eigenwoningbijdrage) in de hypotheeklasten ontvangen.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, de koopsom van de woning, hypotheeksom en leeftijd. Er wordt iedere vijf jaar opnieuw getoetst of u nog in aanmerking komt voor koopsubsidie. De maximale looptijd van koopsubsidie is 15 jaar en wanneer u na die periode nog steeds in aanmerking komt voor koopsubsidie dan zal het bedrag dat u in de 15 jaar daarop zou ontvangen, in één keer worden afgekocht.

Om in aanmerking voor koopsubsidie te komen, moet er aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan:

  • U bent 18 jaar of ouder op het moment van de eigendomsoverdracht;
  • U bent de afgelopen drie jaar geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning;
  • U gaat de woning zelf bewonen;
  • Uw vermogen over 2008 is niet hoger dan EUR 20.315 (en voor 2 personen niet hoger dan EUR 40.630);
  • De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625;
  • De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715;
  • Alle kredieten en leningen moeten op datum van passeren afgelost of opgeheven zijn;
  • De hypotheek moet op basis van NHG afgesloten worden;
  • De hypotheek heeft een rentevastperiode van ten minste 10 jaar.

Wilt u weten of u voor koopsubsidie in aanmerking komt?
Vul dan vrijblijvend het offerteformulier in op onze website! Onze adviseur zal vervolgens contact opnemen om de mogelijkheden met u door te spreken.

Auteur: Youri Zwanepol

Waar kunnen we je mee helpen?