Verhoging OZB kan leiden tot duurdere bouwcontracten

7 september 2007

AMERSFOORT – Uit uitgelekte kabinetsplannen blijkt dat het tarief van de omzetbelasting omhoog gaat van 19% naar 20%. Bouwcontracten worden hierdoor mogelijk duurder, zo is te lezen op de website van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Wanneer de verhoogde omzetbelasting in gaat, is nog niet duidelijk. Dit kan per 1 januari 2008 zijn, maar ook 1 januari 2009 wordt als ingangsdatum genoemd. Het geldende tarief wordt toegepast op het moment van presteren (opleveren). Als er bijvoorbeeld schilderwerk wordt verricht of een cv wordt aangelegd is de oplevering dus bepalend voor het toe te passen tarief. Het moment van (vooruit) betalen is dus niet van belang.

Ook de vrij op naam prijs van een nieuwbouwwoning kan hoger uitvallen door een verhoogde omzetbelasting. Voor overeenkomsten die vóór de datum van de tariefswijziging zijn gesloten geldt: vallen er nog termijnen na deze tariefswijziging, dan worden deze termijnen belast tegen het nieuwe tarief.

Als er in een koop- of aannemingsovereenkomst geen bepaling is opgenomen waarin de prijs wordt aangepast aan (fiscale) wetswijzigingen, zal de overeengekomen prijs (inclusief omzetbelasting) tussen partijen van toepassing zijn. In modelovereenkomsten is een dergelijke bepaling gewoonlijk overigens wel opgenomen.

Op Prinsjesdag (dinsdag 18 september) worden de definitieve kabinetsplannen bekend gemaakt.

Bron: Vereniging Eigen Huis 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Aanbesteding

Een aanbesteding is de toewijzing van een opdracht door een opdrachtgever, de aanbesteder, aan een aannemer of bouwbedrijf voor een afgesproken prijs.