Topjaar voor hypotheekmarkt

9 maart 2020

Consultancybureau IG&H onderzocht hoe de hypotheekmarkt in 2019 groeide en ontwikkelde en publiceerde recent een paar interessante conclusies. Zo hebben vooral de vele bij- en oversluiters de omzet van de markt afgelopen jaar ontzettend doen groeien.

128 miljard

Er ging in 2019 maar liefst 128 miljard euro om in de Nederlandse hypotheekmarkt, dat is een flinke stijging ten opzichte van de 106 miljard euro het jaar ervoor. Vanaf het jaar 2006 worden er omzet-metingen gedaan op de hypotheekmarkt, en niet eerder is die omzet zo hoog geweest. Dat is helemaal niet vreemd als je kijkt naar de toename van het aantal hypotheken én van het gemiddelde hypotheekbedrag.

392.000 afgesloten hypotheken

Zo zijn er 13% meer hypotheken vorig jaar afgesloten in vergelijking met 2018. In totaal ging het om 392.000 stuks over het gehele jaar 2019. Het aantal hypotheken binnen de groep over- en bijsluiters groeide explosief, met bijna 36%. De gemiddelde hypotheeksom steeg tot 326.000 euro, zo’n 6,5% hoger dan in 2018.

Drie groepen

De hypotheekmarkt is onder te verdelen in verschillende groepen: de starters, de doorstromers en de bij- en oversluiters. De middelste groep is het grootst, zij hebben een marktaandeel van zo’n 46%. De groep over- en bijsluiters blijft groeien, zij zitten inmiddels op een aandeel van bijna 36%. Dan blijft er één groep over wiens marktaandeel meer en meer afneemt: de startersgroep. Of 2020 een uitzondering gaat vormen op deze hardnekkige trend, is nog maar de vraag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en …