Studieschuld verzwegen door 15% van de starters

9 mei 2019

Mensen die een beetje kans willen maken op de krappe woningmarkt, kiezen er soms voor om de studieschuld te verzwijgen bij de hypotheekaanvraag. Een steekproef onder ruim duizend starters wees uit dat 15% z’n studieschuld niet heeft vermeld in het aanvraagproces.

Impact

Een studieschuld heeft een behoorlijke impact op het maximale bedrag dat je als starter mag lenen. Zo kan je bijvoorbeeld bij een studieschuld van €15.000,- (onder het oude leenstelsel), €32.000,- minder lenen. Een even hoge schuld binnen het huidige stelsel, verlaagt je maximum leenbedrag met €20.000,-. Dit omdat je langer mag doen over de aflossing van de schuld en dat dus scheelt in maandlasten.

Fraude?

Het is niet heel moeilijk om een studieschuld te verzwijgen, omdat ze niet staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), zoals andere schulden. Dan moet de klant er wel voor zorgen dat er op de ingeleverde bankafschriften (onderdeel van de hypotheekaanvraag) niets verwijst naar de Dienst Uitvoering Onderwijs. Maar het verzwijgen van studieschuld valt formeel wel onder fraude, al heeft dit nog geen duidelijke (juridische) consequenties.

Gevaarlijk bij NHG

Het kan wél grote gevolgen hebben als je een hypotheek met NHG afsluit en je studieschuld verzwijgt. Als je namelijk aanspraak wil maken op de verzekering die de NHG biedt (overnemen van restschuld bij gedwongen verkoop) en ze komen achter je verzwegen studieschuld, kan het zo zijn dat de verzekering voor jou niet meer geldt.

Wél een BKR-registratie

Het is niet zo vreemd dat 15% inmiddels z’n studieschuld verzwijgt, met de aangescherpte hypotheekregels, de afschaffing van de studiefinanciering en de stijgende huizenprijzen. Toch vinden verschillende hypotheekverstrekkers en -adviseurs dat dit geen oplossing is, ze pleiten er juist voor om de studieschuld via de BKR te laten registreren.

Structurele aanpak

Anderen zijn er juist fel op tegen. De BKR-registratie heeft sowieso nadelige gevolgen voor de hoogte van je maximale leenbedrag. Bij de invoering van het leenstelsel werd beloofd dat dit het verkrijgen van een hypotheek niet nadelig zou mogen beïnvloeden, wat met zo’n registratie wél gebeurt. Niet een BKR-registratie biedt een oplossing, maar een meer structurele aanpak van het starterprobleem, zo menen ze. Bijvoorbeeld een verruiming van de hypotheekvoorwaarden of de bouw van meer betaalbare woningen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Instaprente

De instaprente wordt je vaak alleen aangeboden bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het is een lage hypotheekrente, die gedurende een bepaalde periode op dit lage niveau blijft, meestal …