Studieschuld blijft flink meetellen bij hypotheekaanvraag

2 november 2021

Het is voor een starter met studieschulden bijna onmogelijk om er tussen te komen op de woningmarkt, omdat de schuld grote invloed heeft op je maximale leenbedrag. Zouden de regels omtrent de studieschuld kunnen worden versoepeld? Demissionair minister Ollongren vindt dat onverantwoord, deelde ze recent met de Tweede Kamer.

Weging studieschuld onderzoeken

In 2022 blijft de studieschuld net zo zwaar meetellen bij de aanvraag van een hypotheek, als dit jaar. Een versoepeling van de leennormen is, zo meent Kajsa Ollongren, niet verantwoord. Oud-studenten lopen hierdoor een te groot risico op financiële problemen. Waarom spreekt de demissionair minister zich hier zo duidelijk over uit? In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin werd gevraagd de weging van de studieschuld te onderzoeken.

Percentage van 0,35%

Op het moment ligt de wegingsfactor op 0,35% van de oorspronkelijke schuld. Dit betekent dat je met €30.000 studieschuld volgens deze factor maandelijks €105 moet besteden aan het aflossen van de schuld. Dat bedrag kan niet aan de koop van een woning uitgegeven, dus wordt afgetrokken van wat jij maandelijks aan hypotheeklasten kan dragen. Is dat wel helemaal eerlijk? Ook al heb jij bijna je hele studieschuld afgelost, alsnog rekenen ze op 0,35% van de oorspronkelijke schuld.

Versoepeling van 0,1%?

Eerlijk of niet, Ollongren is onvermurwbaar in haar reactie op de motie. Ze volgt hierin het advies van het Nibud, dat onderzoek doet naar hypotheeknormen – en in dit geval specifiek naar het effect van een lagere weging van de studieschuld. Ze onderzochten een scenario waarin studieschuld nog maar voor 0,25% wordt meegeteld in de berekening van de maximale hypotheek. Dit zou bijvoorbeeld bij €25.000 studieschuld bijna €8.000 aan hypotheek schelen.

Nieuw stelsel

De versoepeling met 0,1% is volgens het Nibud niet wenselijk. Dit heeft vooral te maken met de wijzigingen die vorig jaar al zijn doorgevoerd met betrekking tot de weging van de studieschuld. Waar er eerder gewerkt werd met een vaste weging op de hoogte van de hypotheek, is die in 2020 afhankelijk gemaakt van de rente op de studielening. De huidige lage rentestanden maken dus dat je met studieschuld iets meer kan lenen dan in het oude stelsel van vóór 2020.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente is de rente die betaald wordt over leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komt deze rente in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in …