Stijging woonlasten in 2008 van 80 euro

27 maart 2008

Huiseigenaren zijn dit jaar ongeveer 80 euro meer kwijt aan additionele woonlasten. De grootste oorzaak van de verhoging zijn de gestegen belastingen, zoals het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor die dit jaar voor het eerst is verschenen.

Het Groningse centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden, het Coelo, heeft de monitor opgesteld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bijkomende woonlasten
Bijkomende woonlasten zijn de kosten naast de hypotheekrente, zoals heffingen op water, energiekosten, riolering en waterschapslasten. Van alle kosten die woningeigenaren jaarlijks kwijt zijn, gaat 51 procent op aan de hypotheek. Van de overige woonlasten wordt 45 procent opgelegd door de rijksoverheid. De 80 euro die een gemiddeld huishouden meer kwijt zal zijn aan bijkomende kosten gaat voor 79 procent naar het Rijk. Het gaat in hoofdzaak om gestegen belastingtarieven veroorzaakt door hogere huizenprijzen. Slechts 14 procent, rekende het Coelo uit, gaat naar gemeenten en 7 procent van de 80 euro vloeit in de kas van de waterschappen.

Kleine rol voor OZB
De Onroerend Zaak Belasting speelt nauwelijks een rol bij de stijging van woonlasten, volgens het Coelo. Gemiddeld betalen huiseigenaren dit jaar maar 6 euro meer aan OZB. Gemeenten hebben de OZB-tarieven verlaagd als compensatie voor de gestegen woningprijzen. De VNG benadrukt overigens dat de 80 euro een gemiddelde is. Ieder huishouden kan hiervan afwijken door bijvoorbeeld de gezinssituatie of de woninglocatie.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Niet-Wijzigingsbeding

Het niet-wijzigingsbeding houdt in dat de hypotheekgever de bezwaarde zaak niet zonder toestemming van de hypotheekgever mag veranderen.