Offerte aanvragen
Gratis telefonisch advies 030 - 237 44 88

Steeds vaker bezwaar tegen WOZ-waarde

Steeds vaker bezwaar tegen WOZ-waarde
11 juli 2017

Uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat dit voorjaar 104.000 bezwaren zijn ingediend tegen de hoogte van de opgelegde WOZ. Dat is flink meer dan andere jaren, over heel 2015 kwamen bij gemeenten bijvoorbeeld maar 79.000 bezwaren binnen.

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is simpel gezegd de waarde van je woning. Elk jaar wordt dit door de gemeente bepaald en vormt deze waarde de basis voor verschillende heffingen en belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde geschat?

De gemeente is verantwoordelijk voor de WOZ-waarde en de WOZ-beschikking die je daarop krijgt toegestuurd. Wat je huis nu waard is, is niet direct bepalend. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Voor 2017 is de WOZ-waarde dus gepeild op wat het huis op 1 januari 2016 waard was.

Wat is de oorzaak van het stijgende bezwarenaantal?

De stijging van de huizenprijzen (door de aantrekkende woningmarkt) heeft heel waarschijnlijk geleid tot de grote stijging van het aantal bezwaren. Dit is ook niet heel verwonderlijk: de gemiddelde WOZ-waarde lag 3,3% hoger dan in 2016. Toch valt het allemaal nog best mee, maar 1,4% van de huisbezitters tekent bezwaar aan.

Wat gebeurt er met deze bezwaren?

Het is nog niet bekend hoeveel bezwaren uiteindelijk zijn gehonoreerd. Aan het einde van het jaar komen die cijfers waarschijnlijk pas naar buiten. De afgelopen jaren lag het percentage ingewilligde bezwaren telkens rond de 50%.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Nieuwbouwwoning hardst getroffen

HOUTEN – Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen worden nog erger getroffen door de ellende op de woningmarkt dan verkopers van bestaande huizen. De onafhankelijke website voor vastgoedprofessionals Spacemakers.nl concludeert dit uit een … lees meer

NHG grens gaat omhoog

De bovengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt per 1 januari 2017 verruimd. Vanaf die datum is de maximale prijs van een woning die met NHG te financieren is 245.000 … lees meer

Tijdelijk verhuren woning wel mogelijk
Hypotheekeisen voor starters te hoog

HOUTEN – Het vertrouwen van de woonconsument vertoont in het derde kwartaal weer een stijgende lijn, met uitzondering van starters. De VBO Woonindex van brancheorganisatie VBO Makelaar lijkt over zijn … lees meer

Kluswoningen meer in trek

HOUTEN – Kluswoningen zijn steeds populairder onder woningzoekenden. 23 procent van de woningzoekenden zou op dit moment een kluswoning willen kopen, waar dit aantal in 2008 nog 18 procent bedroeg. … lees meer

Minister Blok ziet voldoende hypotheek mogelijkheden voor zzp’ers
Over hypotheken

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting is een gemeentelijke heffing. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van de woning en van de gemeente waarin men woont. Deze belasting is lager …