Offerte aanvragen
Gratis telefonisch advies 030 - 237 44 88

Steeds vaker bezwaar tegen WOZ-waarde

Steeds vaker bezwaar tegen WOZ-waarde
11 juli 2017

Uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat dit voorjaar 104.000 bezwaren zijn ingediend tegen de hoogte van de opgelegde WOZ. Dat is flink meer dan andere jaren, over heel 2015 kwamen bij gemeenten bijvoorbeeld maar 79.000 bezwaren binnen.

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is simpel gezegd de waarde van je woning. Elk jaar wordt dit door de gemeente bepaald en vormt deze waarde de basis voor verschillende heffingen en belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde geschat?

De gemeente is verantwoordelijk voor de WOZ-waarde en de WOZ-beschikking die je daarop krijgt toegestuurd. Wat je huis nu waard is, is niet direct bepalend. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Voor 2017 is de WOZ-waarde dus gepeild op wat het huis op 1 januari 2016 waard was.

Wat is de oorzaak van het stijgende bezwarenaantal?

De stijging van de huizenprijzen (door de aantrekkende woningmarkt) heeft heel waarschijnlijk geleid tot de grote stijging van het aantal bezwaren. Dit is ook niet heel verwonderlijk: de gemiddelde WOZ-waarde lag 3,3% hoger dan in 2016. Toch valt het allemaal nog best mee, maar 1,4% van de huisbezitters tekent bezwaar aan.

Wat gebeurt er met deze bezwaren?

Het is nog niet bekend hoeveel bezwaren uiteindelijk zijn gehonoreerd. Aan het einde van het jaar komen die cijfers waarschijnlijk pas naar buiten. De afgelopen jaren lag het percentage ingewilligde bezwaren telkens rond de 50%.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Hausse op de huizenmarkt in buitenland voorbij
Stagnatie woningmarkt duurt voort

HOUTEN – De stagnatie van de Nederlandse huizenmarkt duurt voort. In het eerste kwartaal van 2008 zijn er opnieuw minder woningen verkocht.  Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) lijkt … lees meer

Nationale Hypotheek Garantie wordt verhoogd

HOUTEN – De Nationale Hypotheek Garantie wordt verhoogd om zo onzekere huizenkopers te helpen. Dit heeft het kabinet vandaag definitief besloten. De maatregel is “geen wondermiddel” benadrukte minister Eberhard van der … lees meer

Meer mensen maken bezwaar WOZ-waarde
AFM: Geldverstrekkers kunnen meer doen om betalingsachterstanden te voorkomen
Prijsstijging koopwoningen vrijwel onveranderd
Over hypotheken

Belastbaar loon

Het belastbaar loon is het loon verminderd met de werknemersaftrek. Het belastbaar loon staat op de loonstrook. Van het belastbaar loon zijn bedragen af te trekken, bijvoorbeeld hypotheekrente, studiekosten of hoge ziektekosten. Het …