Steeds meer tijdelijke verhuur

5 juni 2009

HOUTEN – Voor steeds meer verkopers wordt tijdelijke verhuur van hun woning een optie, aangezien de verkoop van hun woning steeds minder vanzelfsprekend is.

Hiermee voorkomen ze dat te lang met dubbele woonlasten geconfronteerd raken en wellicht zelfs dat ze dermate in de financiële problemen komen dat ze hun woning gedwongen moeten verkopen.

De Vereniging Eigen Huis geeft aan dat tijdelijke verhuur ter overbrugging tijdens de verkoop een goede optie kan zijn. De vereniging heeft een dossier samengesteld over verhuur. Huizenbezitters die tijdelijk willen verhuren moeten wel opletten of dit financieel aantrekkelijk is. Hierbij speelt de maximale huur die ze mogen vragen een rol en ook de fiscale gevolgen. De hypotheekrente van een woning die verhuurd is mag bijvoorbeeld niet meer afgetrokken worden.

Wanneer blijkt dat verhuur aantrekkelijk is, dan zijn er voor woningeigenaren nog een aantal hobbels te nemen. Zo verbieden de meeste hypotheekaktes verhuur, dus de geldverstrekker zal ook toestemming moeten geven. Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeente een vergunning geeft op basis van de Leegstandswet. Wanneer deze vergunning er niet is, dan genieten de huurders alle rechten van huurbescherming en zijn ze lastig uit het huis te krijgen. Ook moet onderzocht worden in hoeverre verzekeringen eventuele schade dekken als de woning verhuurd wordt.

Bron: Metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Administratiekosten

De kosten die de geldgever of hypotheeknemer in rekening brengt voor het behandelen van een hypotheekaanvraag.