Steeds lagere maximale hypotheek probleem voor starters

20 juni 2017

Wie een huis wil kopen, moet daar vooral niet te lang mee wachten. Niet omdat de huizenprijzen nu zo ideaal zijn, maar omdat de maximale hypotheek omlaag gaat: in 2018 kun je nog maar 100% van de woningwaarde lenen. Er wordt zelfs gesproken over een verdere verlaging, naar 90% of zelfs 80%.

Nu nog een procent meer

Dit jaar mag je voor het kopen van een woning nog 101% van de waarde van de woning lenen. Veel starters hebben op dit moment al moeite om een eigen woning te kopen, laat staan als het percentage verder daalt. De kosten voor verbouwing, inrichting en andere overige kosten moeten nu voor een deel – en straks helemaal zelf worden opgehoest.

Starter lijdt eronder

De verlaging naar 100% heeft een grote invloed op het koopgedrag van de starter op de huizenmarkt. Het CBS onderzocht dat de helft van starters die van huur- naar koopwoning willen, dit door de gestelde verlaging moeten uitstellen. Ook 18% van de mensen die van de ene naar de andere koopwoning willen verhuizen, stelt dit uit door een verlaagde maximale hypotheek.

Onderwerp van discussie

De leennormen voor een hypotheek zijn in Nederland al jaren onderwerp van discussie. Onder andere De Nederlandse Bank adviseerde eerder de limiet te verlagen naar 90%. De overheid wil met een lagere maximale hypotheek het risico voor de consument en bank inperken. Bij een mogelijke gedwongen verkoop ontstaat er op deze manier minder gemakkelijk een restschuld.

Effecten op de woningmarkt

Als de genoemde leennorm van 90% of zelfs 80% werkelijkheid wordt, betekent dit volgens het CBS dat 70% van de starters gemiddeld 3 tot 5 jaar langer moet sparen voor ze tot de aankoop van een huis kunnen overgaan. Dat zal een behoorlijk effect hebben op de woningmarkt: er zal tijdelijk een stuk minder vraag zijn naar koopwoningen, terwijl de vraag naar huurwoningen toeneemt. Koopwoningen zullen zo’n 1 tot 2% in prijs dalen, terwijl op de huurmarkt de prijzen flink stijgen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Optie

Een optie is een tijdelijke overeenkomst tussen verkoper en aspirant-koper, waarbij de aspirant-koper gedurende een periode het eerste recht van koop heeft tegen een afgesproken prijs. De verkoper verkoopt in …