Starterslening stopt in huidige vorm

22 juni 2016

Wilt u nog gebruik maken van de Starterslening? Doe dit dan voor 31 december 2016. De fiscale uitzonderingspositie van de Starterslening houdt namelijk op. Dat meldt SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Strengere regels

De fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek zijn gewijzigd per 1 januari 2013. U kunt nu alleen nog een lineaire of annuitaire hypotheek afsluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek de looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Starters opgelet

Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet een Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris.

Starterslening 2017

De Starterslening is voor veel gemeenten en samenwerkingspartners al meer dan tien jaar een belangrijk beleids- en stimuleringsinstrument. SVn onderzoekt daarom de mogelijkheden die ervoor zorgen dat de Starterslening in aangepaste vorm ook ná 2016 voor alle partijen aantrekkelijk blijft. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe het product er dan uit ziet.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn de eenmalige kosten die je maakt bij de aankoop van een woning. Dit zijn overdrachtsbelasting en notariskosten voor de overdracht van de woning en eventueel courtage, een bankgarantie, taxatiekosten en advies- …