Schade hoos- en hagelbuien: zeker 500 miljoen euro

28 juli 2016

De extreme hoos- en hagelbuien die eind juni grote delen van Nederland teisterden, in het bijzonder de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg, hebben een verzekerde schade veroorzaakt van minimaal 500 miljoen euro aan woningen, auto’s en (agrarische) bedrijven. Een goede verzekering die schade aan het huis dekt, wordt steeds belangrijker nu het klimaat aan het veranderen is.

Schade loopt nog op

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De verzekerde schade kan nog oplopen. De cijfers betreffen alleen schade waarvoor gedupeerden verzekerd zijn. De totale schade ligt nog hoger omdat niet iedereen – vooral in de landbouw – zich verzekerd heeft tegen deze vormen van weerschade. Een eerste inventarisatie van de particuliere schade (personenauto’s, caravans, woonhuizen) komt uit op 325 miljoen euro, waarvan 40 procent schade aan woonhuizen betreft.

Schade adequaat afhandelen

Door de uitzonderlijke omvang van de schade en de vele tienduizenden meldingen hebben de plaatselijke herstelbedrijven niet voldoende capaciteit om overal direct aan de slag te gaan en worden partijen van elders ingeschakeld. Bij woonhuizen (opstal en inboedel) richtte alleen de storm Kyrill in januari 2007 meer schade aan (170 miljoen euro).

Klimaatverandering noopt tot actie

Verzekeraars zien de schadepost door klimaatverandering bij zowel particulieren als bedrijven/agrariërs al enige tijd toenemen. ‘De hagelbui van 23 juni, met stenen zo groot als tennisballen, moet een wake-up call zijn. Het klimaat verandert, we gaan dit vaker meemaken’, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. ‘Ook in 2015 zagen we al forse weerschade met een zomerstorm eind juli en extreme neerslag en hagel eind augustus.’ In het vorig jaar verschenen klimaatrapport, waarvoor de KNMI-klimaatscenario’s zijn doorgerekend, constateerde het Verbond al dat zonder maatregelen alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg van extreme neerslag (nu 90 miljoen euro) en hagel (35 miljoen euro) de komende decennia kan verdubbelen.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

VECIBIN

VECIBIN staat voor Vereniging van Certificatie-Instellingen in de Bouw in Nederland. Aangesloten organisaties zijn Bureau Dak Advies, BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, BMC (Keurings- en Certificeringsinstituut), IKOB (Stichting Instituut voor Keuring en …