Rente iets gedaald

4 september 2007

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in augustus 2007 gemiddeld 4,4 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in juli. In juni dit jaar bereikte de langetermijnrente de hoogste waarde in bijna vijf jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni op 4,0 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor augustus berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,8 procent. Dit is gelijk aan de inflatie in juli.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Accessoir recht

Accessoir recht wordt ook wel afhankelijk recht genoemd. Het accessoir recht kan niet zelfstandig bestaan. Voorbeelden van afhankelijke rechten zijn pandrecht, het recht van hypotheek, borgtocht en erfdienstbaarheid.