Prijsschommeling nauwelijks van invloed op woningaanbod

28 oktober 2008

HOUTEN – Het aanbod van woningen in Nederland is helemaal niet zo gevoelig voor veranderingen in prijs. Een belangrijke reden hiervoor is dat duidelijk is vastgelegd waar wel en niet gebouwd mag worden.

Er moeten voldoende ‘open ruimtes' zijn, maar de netto kosten om die open ruimtes te behouden kunnen oplopen tot enkele procenten van het huishoudinkomen. Hiermee zouden ze minstens even groot zijn als de maatschappelijke kosten van de hypotheekrenteaftrek. Dat is de conclusie van Wouter Vermeulen, die promoveert op een onderzoek naar woningaanbod, ruimtelijke ordening en regionale arbeidsmarkten in Nederland, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Wanneer het regionale woningaanbod is beperkt omdat er niet overal gebouwd mag worden, is dit ook van invloed op de spreiding van de bevolking en de groei van de werkgelegenheid. Vermeulen laat zien dat de werkgelegenheid in de Randstad de afgelopen decennia minder hard is gegroeid dan in omliggende gebieden. De reden hiervoor is de schaarste aan woningen. De bundeling van nieuwbouw is volgens Vermeulen bijvoorbeeld te zien rondom Amsterdam en in Almere. Open ruimte blijft toegankelijk voor de bewoners van een stad, maar het heeft ook tot gevolg dat mensen er kleiner en duurder wonen of dat ze een woning moeten betrekken op een minder aantrekkelijke plek.

De netto kosten om die open ruimte te behouden kunnen oplopen tot enkele procenten van het huishoudinkomen. Hiermee zouden ze minstens even groot zijn als de maatschappelijke kosten van de hypotheekrenteaftrek. Het is daarom van belang een beter begrip te ontwikkelen van de welvaartseffecten van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid, aldus Vermeulen.

Bron: Infinance

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde verzekering. De uitkering van de verzekering (ofwel aan het einde van de looptijd, ofwel bij …