Plannen omtrent vergoeding hypotheekadviseurs

14 oktober 2010

Houten – Minister de Jager van financiën heeft voorgesteld aan de Tweede Kamer om een verbod op provisie over de verkoop van complexe financiële producten in te stellen. Nu nog ontvangen tussenpersonen provisie voor de verkoop van bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen. Het idee is dat de klant de adviseur rechtstreeks gaat betalen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de klant nog onvoldoende centraal staat in de advisering van adviseurs/bemiddelaars. Daarnaast is de Jager van mening dat de transparantie omtrent de prijs, aard en kwaliteit van de dienstverlening verbeterd dient te worden. Om deze reden wil de minister dat de klant de adviseur rechtstreeks gaat betalen voor het geleverde advies.
Op deze manier zal de adviseur onvoorwaardelijk de belangen van de klant dienen, in plaats van de eigen portemonnee. Dit maakt dat de Vereniging Eigen Huis al aangegeven heeft zeer enthousiast te zijn over de plannen van de minister.

Tevens stelt de Jager voor, dat adviseurs het dienstverleningsdocument, waarin zij de aard, reikwijdte en prijs van hun dienstverlening beschrijven, sterk moeten verbeteren. Nu is het zo dat de dienstverleningsdocumenten van verschillende tussenpersonen zeer lastig met elkaar te vergelijken zijn, wat maakt dat het document weinig zinvol is.

Hoe de minister de plannen precies vorm zou willen geven is nog niet bekend.

 

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Hypotheekregister

In het hypotheekregister van het kadaster wordt vastgelegd of er een hypotheek rust op een onroerende zaak. Iedereen kan door middel van een uitreksel informatie verkrijgen uit het register.