Particuliere erfpacht bemoeilijkt hypotheek

2 maart 2011

HOUTEN – Sinds vorig jaar verstrekken vrijwel alle banken geen hypotheken meer voor huizen die op de grond van een andere particulier staan. Dit betekent dat het voor eigenaren van een huis met particuliere erfpacht zeer lastig wordt om hun huis te verkopen. Voor Vereniging Eigen Huis reden genoeg om bij de minister van Financiën om ingrijpen te vragen.

Wanneer men een huis koopt met erfpacht, wordt men wel eigenaar van de woning, maar niet van de grond horende bij de woning. Dikwijls is de gemeente eigenaar van de grond, gemeentelijke erfpacht. Wanneer de grond in handen is van een andere particulier is er sprake van particuliere erfpacht.
 
Eerder werkten banken nog gewoon mee aan de financiering van woningen op particuliere erfpacht, echter besloten vorig jaar vrijwel alle banken om hiermee op te houden. Alleen ING is nog bereid om panden van ING-klanten bij verkoop opnieuw bij ING te financieren, op voorwaarde dat het erfpachtcontract niet onredelijk is aangepast.

Vereniging Eigen Huis wil dat banken hun beleid per direct aanpassen, waardoor huiseigenaren met particuliere erfpacht weer zoals vanouds geholpen kunnen worden. Gedupeerden hebben immers toen ze zelf het huis kochten wel gewoon een hypotheek gekregen voor de aankoop van het huis. Men is al een aantal maanden in gesprek met de banken, welke weigeren hun standpunt te veranderen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

VINEX-locaties

Vinex-locaties zijn uitbreidingsgebieden aan de rand van de grote steden die worden genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze bouwlocaties zijn uitbreidingsgebieden die meestal gelegen zijn op de …