Overheidsbeleid verklarende factor stijging huizenprijzen

7 september 2007

DEN HAAG – Het Woningaanbod reageert niet op de ontwikkeling van de huizenprijzen, zo kopt het laatste persbericht van het Centraal Planbureau (CPB). Uit een onderzoek van het CPB en de Vrije Universiteit blijkt dat de ontwikkeling van de huizenprijzen nauwelijks van invloed is op het aantal woningen dat jaarlijks wordt gebouwd.

Ook is er nauwelijks meetbaar effect op de kwaliteit van de gebouwde huizen. Volgens het CPB is dit het gevolg van verschillende vormen van overheidsingrijpen op de woning- en de grondmarkt. Daarmee is het overheidsbeleid een belangrijke verklarende factor achter de stijging van huizenprijzen zoals deze de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden.

In Nederland leidt een stijging van de huizenprijs van 10% tot een stijging van nieuwbouwwoningen in de koopsector van maar 0,4%. Uit een vergelijkbare Amerikaanse studie blijkt dat een prijsstijging van 10% leidt tot een stijging van de nieuwbouwwoningen met ongeveer 40%. Het effect in de Verenigde Staten is dus 100 keer groter.

Normaal gesproken bepalen vraag en aanbod de hoogte van de huizenprijzen. De vraag naar woningen is in de afgelopen tientallen jaren flink gestegen, door de stijging van het gemiddelde inkomen (meer tweeverdieners), de daling van de hypotheekrente, de versoepeling van kredietverstrekking en verscheidene subsidies op wonen (vooral huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek).

Deze grotere vraag naar woningen had niet hoeven leiden tot een stijging van de huizenprijzen als het woningaanbod hier sterk op zou hebben gereageerd. Volgens het CPB heeft de Nederlandse overheid deze signalen uit de woningmarkt beperkt of zelfs gedempt. Zo heeft de overheid het aantal bouwlocaties beperkt om schaarse open ruimte te beschermen (bijvoorbeeld het Groene Hart). Bovendien wordt de woningbouw op lokaal niveau vooral bepaald door de wens van gemeenten om lokale voorzieningen te financieren uit de winst op bouwgrond.

Het complete persbericht: Woningaanbod reageert niet op ontwikkeling huizenprijzen

Bronnen: cpb.nl, eigenhuis.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Ontbindende voorwaarden

In de koopakte worden bepalingen opgenomen in geval waarvan de overeenkomst ontbonden kan worden. Hierdoor worden alle partijen bevrijd van hun verplichtingen en moeten reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt worden. …