Overdrachtsbelasting een jaar lang verlaagd van 6 naar 2%

1 juli 2011

HOUTEN – De overdrachtsbelasting gaat zoals verwacht van zes naar twee procent. De maatregel geldt voor een jaar en gaat per 15 juni met terugwerkende kracht in.

De overdrachtsbelasting zet een rem op verhuizen en op de arbeidsmobiliteit. Wie over een ander huis denkt, weegt de hoge verhuisbelasting mee. Economen en woningmarktdeskundigen pleiten al jaren voor afschaffing, het Centraal Planbureau stelde vorig jaar voor de belasting aan te passen. Ook politieke partijen – van links tot rechts – willen er vanaf. Brancheorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Vereniging Eigen Huis juichen de maatregel ook toe.

In de praktijk zal deze verlaging betekenen dat wanneer er bijvoorbeeld een bestaande woning van €200.000,- wordt gekocht er €8.000,- minder belasting betaald hoeft te worden.

Bron: NRC

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vertragingsrente

Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht door de bouwer als je bouwtermijnen te laat betaalt.