Klik hier om WhatsApp te openen

Opkoopverbod voor beleggers biedt starters kansen op woningmarkt

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Kadaster blijkt dat starters op de woningmarkt profiteren van gemeentelijke opkoopverboden voor beleggers. Het FD schrijft erover. De maatregel, die sinds vorig jaar door verschillende gemeenten is ingevoerd, heeft geleid tot een afname van het aantal woningen dat door beleggers wordt opgekocht en een toename van het aantal woningen dat door starters wordt gekocht. In wijken waar het opkoopverbod geldt, hebben beleggers aanzienlijk minder woningen gekocht, terwijl starters juist meer kans kregen om een woning te verwerven. Dit geldt onder andere voor steden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Het onderzoek toont aan dat het opkoopverbod succesvol is geweest in het stimuleren van de woningtoegang voor starters. Voorheen kochten beleggers ongeveer drie op de tien woningen in Rotterdam, maar na de invoering van het opkoopverbod is dit aantal gedaald naar één op de tien. Dit heeft geleid tot het vrijkomen van duizenden woningen die anders in handen van beleggers zouden zijn gevallen, maar nu beschikbaar zijn gekomen voor eigenaar-bewoners, waaronder veel starters.

Belangrijk om op te merken is dat er volgens de onderzoekers geen sprake is van een waterbedeffect, waarbij beleggers uitwijken naar andere wijken of steden. De verminderde interesse van beleggers kan ook worden toegeschreven aan factoren zoals de gestegen rente en de hoge prijzen op de woningmarkt.

Het opkoopverbod heeft de woningmarkt dus positief beïnvloed door starters meer kansen te geven om een woning te kopen. Het onderzoek suggereert dat het aantal woningen dat beschikbaar komt voor starters verder zal toenemen door de maatregel. Daarnaast zijn er ook andere factoren die hebben bijgedragen aan de verminderde belangstelling van beleggers, zoals de verhoging van de overdrachtsbelasting en wijzigingen in het puntenstelsel die verhuurders beperken in het vaststellen van huurprijzen. Hoewel dit gunstig is voor kopers, heeft het als keerzijde dat er minder huurwoningen beschikbaar zijn op de markt.

Waarmee kunnen we je helpen?