NVM: Verleng schenkingsregeling met een jaar

12 augustus 2014

HOUTEN – De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) pleit voor verlenging van de verruimde regelgeving omtrent belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning. De verruiming loopt vooralsnog af met ingang van 1 januari 2015. NVM geeft aan een verlenging van een jaar zinvol te vinden.

"De huizenmarkt heeft nog steeds stimulering nodig. Deze regeling heeft een positief effect en nui de woningmarkt aantrekt, wordt er ook steeds meer gebruik van gemaakt", aldus Roeland Kimman, woordvoerder vanuit de NVM.

De verruimde regelgeving houdt in dat €100.000,- belastingvrij geschonken mag worden, mits dit geldbedrag gebruikt wordt voor aankoop of verbouwingen van een eigen woning. De gift mag tevens gebruikt worden om de hypotheek of restschuld af te lossen. Tot op heden hebben zo'n 50.000 Nederlanders gebruik gemaakt van de regeling. Dit terwijl de fiscus aanvankelijk uit ging van 20.000 schenkingen.

Kimman benadrukt dat het aantal Nederlanders dat in de gelegenheid is om een ton te kunnen weggeven niet oneindig is. Toch verwacht hij dat ook volgend jaar nog mensen gebruik willen maken van de regeling. "Niet iedereen schenkt een ton, maar alle kleine beetjes helpen. Het kan net de extra impuls zijn dat de aanschaf van een woning mogelijk maakt." 

Bron: Nu.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kwaliteitsverklaring

Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een bouwstof voldoet aan het Bouwstoffenbesluit, mits het wordt toegepast op de wijze zoals in de verklaring staat aangegeven. Deze verklaring …