Niet genoeg ruimte voor nieuwbouw?

4 januari 2019

In de Woonagenda en Miljoenennota staat het duidelijk: in 2019 zullen er 75.000 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Dit blijkt toch een behoorlijk ambitieus cijfer, zo onderzocht het Economisch Bureau van ING, die verwacht dat het cijfer rond de 65.000 blijft steken. Hoe komt dit?

Te weinig bouwlocaties

Het Economisch Bureau van de grootbank signaleert een aantal problemen die de beoogde groei van de nieuwbouwmarkt beperken. De voornaamste reden is, zo meent het bureau, een te beperkt aantal (nieuwe) bouwlocaties, vooral in de omgeving van grote steden, waar juist de woningvraag het grootst is.

Personeelstekort

Maar het is niet alleen een gebrek aan ruimte, maar in mindere mate ook een gebrek aan arbeidskracht. Dit beperkt de productiegroei op effectieve wijze, het personeelstekort bij bouwbedrijven wordt steeds nijpender. Maar liefst 28% van de aannemers ondervond in november belemmeringen bij werkzaamheden door tekort aan bouwprofessionals.

Bouwproductie neemt toe  

Doordat het aanbod van bestaande woningen verder afneemt, voorspelt ING dat het aantal verkochte woningen in 2019 fors daalt, van 218.000 vorig jaar, naar 200.000 in het nieuwe jaar. Wel voorspelt het Economisch Bureau van de bank dat de bouwproductie wel met 3,5% zal groeien. Hoe dat kan? Door de verwachte groei van investeringen die bedrijven doen in (nieuwe) kantoren en logistieke centra.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verkrijgingskosten

Verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het verkrijgen van een woning, buiten aankoopprijs komen daar nog allerlei andere kosten bij. Je kunt hierbij denken aan de kosten van verhuizing, kosten …