NHG populair bij koper

11 oktober 2012

HOUTEN – Aan het eind van het derde kwartaal van 2012 ligt het aantal woningaankopen waarbij gebruikt gemaakt wordt van Nationala Hypotheek Garantie (NHG) op 68.200. Dit is vergelijkbaar met met vorig jaar, toen dit aantal op 73.000 lag na drie kwartalen. Het aantal NHG's ten behoeve van woningverbetering is echter dalende. Dit laatste zou nog wel eens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit en duurzaamheid van eigen woningen in Nederland.

Door middel van NHG verkleint men het de financieringsrisico's bij het aankopen van een woning, voor zowel koper als hypotheekverstrekker. NHG bevordert dan ook zowel de financieringsbereidheid van hypotheekverstrekkers als de koopbereidheid van consumenten. Dit maakt dat NHG een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de woningmarkt, zeker in tijden van economische onzekerheid. Tegenwoordig wordt bij zo'n 90% van alle aankopen die binnen de NHG-kostengrens van €320.000,- vallen gebruik gemaakt van NHG. Voor het begin van de kredietcrisis lag dit percentage nog op 60%. Het aantal nieuwe NHG's voor de aankoop van woningen blijft dus onverminderd hoog, zo blijkt.

Het aantal NHG's dat afgesloten wordt bij verbetering van de woning, zoals bijvoorbeeld energiebesparing, neemt echter steeds verder af in aantal. In de eerste drie kwartalen van dit jaar waren dat er er 17.100, tegenover 26.200 in dezelfde periode een jaar eerder. Deze afname is een gevolg van de nieuwe bankencode waarin de kosten van woningverbetering niet meer volledig mogen worden meegefinancierd, maar tot een maximaal bedrag wat gelijk staat aan de uit de verbetering voortvloeiende waardevermeerdering van de woning. 

Als gevolg van de vooralsnog voortdurende negatieve prijsontwikkeling op de woningmarkt is het aantal gedwongen verkopen met verlies toegenomen. De stijging van 1.439 na het derde kwartaal van 2011 naar 2.560 dit jaar, is echter conform de prognoses.

Echter, de aanpak van verliesbeperking zoals deze door vandaag de dag door NHG gehanteerd wordt, blijkt succesvol te zijn. Bij dreigende gedwongen verkopen wordt ernaar gestreefd een gedwongen verkoop te voorkomen of het verlies zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt in overleg met zowel eigenaar als geldverstrekker in eerste instantie gezocht naar mogelijkheden om de woning te kunnen behouden. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat veel veilingverkopen zijn voorkomen. In een aantal gevallen kon de woning worden behouden, in andere gevallen was sprake van lager verlies omdat de woning alsnog onderhands via een makelaar verkocht kon worden. Nu dit beleid succesvol blijkt, heeft men besloten het verder te intensiveren.

Bron: Fintool

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Timesharing

Onder timesharing verstaat men het kopen van diverse verblijfsaccommodaties in populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van een accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld …