NHG moet steeds vaker uitkeren

7 oktober 2010

Houten – In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen flink gestegen. Het aantal is opgelopen tot 985, wat een stijging van maarliefst 80% betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Dit meldt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bijna de helft van deze gedwongen verkopen met verlies, wordt volgens WEW veroorzaakt door een forse toename van het aantal onderhandse verkopen ten gevolge van echtscheiding.
NHG-directeur Karel Schiffer zegt hierover: “Het aantal echtscheidingen is niet gestegen, maar een echtscheiding leidt momenteel vaker tot een verlies dan in het verleden.” Doordat de waarde van de aangeschafte woning in de afgelopen jaren niet is gestegen, zijn de kosten kopen, die een volledige financiering met zich meebrengt, nog niet terugverdiend. Met als gevolg dat men verlies lijdt.

Het aantal mensen dat in de eerste negen maande van dit jaar een NHG-hypotheek aanvroeg en kreeg is gestegen van 65.000 in 2009 tot 96.000 nu. In 74.000 van deze gevallen betrof het een lening voor de aankoop van een huis, in de overige 22.000 gevallen ging het om herfinanciering in verband met woningverbetering. Sinds juli 2009 is de grens voor een NHG-hypotheek opgeschroefd tot €350.000. Zo’n 80% van de woningaankopen met een NHG-hypotheek valt binnen dit prijssegment.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Huurbeding

Het huurbeding is een beding dat de woning niet zonder toestemming van de hypotheekhouder verhuurd mag worden. Dit beding wordt opgenomen in de hypotheekakte.