NHG-hypotheek toegankelijker voor ondernemer

23 juli 2018

Sinds eind 2016 kan de zzp’er al na een jaar werken als zelfstandige een hypotheek met NHG afsluiten. De Nationale Hypotheek Garantie introduceert nu iets soortgelijks voor de ondernemer die meer dan een jaar actief is, door middel van een inkomensverklaring.

Inkomensverklaring Ondernemer

Voorheen moest de ondernemer die een hypotheek (met NHG) wilde afsluiten de cijfers van tenminste drie kalenderjaren kunnen overleggen. Met de introductie van de Inkomensverklaring Ondernemer is dit gereduceerd tot één jaar. De verklaring is gebaseerd op de verdiencapaciteit van de onderneming en moet het makkelijker maken voor beginnende ondernemers om een huis te kopen.

Andere bedrijfsvormen

Waar al in 2016 de Inkomensverklaring zzp’ers werd gepresenteerd – waar inmiddels ruim 1700 startende zzp’ers gebruik van hebben gemaakt – wordt de verklaring nu dus uitgebreid. Het is voor andere bedrijfsvormen nu ook mogelijk om hiervan te profiteren, zoals ondernemers met een maatschap, bv, cv, vof of nv. Het gaat hierbij dan wel om een leenbedrag van maximaal €265.000, de wettelijke kostengrens op een hypotheek met NHG.

Beperkt aantal geldverstrekkers

Nog niet overal kunnen startende ondernemers terecht met hun inkomensverklaring. Op dit moment kunnen ze terecht bij de volgende geldverstrekkers: Aegon, ASR, NIBC Direct, Lloyds Bank en Munt Hypotheken. NHG verklapt alvast dat later deze maand nog diverse andere banken en hypotheekverstrekkers zich aansluiten bij het initiatief.

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is in 1993 opgericht door het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu én de Vereniging Nederlandse Gemeenten met als doel om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken een huis te financieren. NHG houdt in dat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

Korting op hypotheekrente

Omdat de banken minder risico lopen wanneer iemand een hypotheek met NHG heeft, kunnen huiseigenaren dankzij de Nationale Hypotheek Garantie profiteren van een korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Executieverkoop

Wat is een executieverkoop? Wanneer een eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de geldgever overgaan tot verkoop van het onderpand (woning). Indien het tot openbare verkoop komt, wordt de woning …