Neergang woningbouwproductie

15 juni 2010

In het eerste kwartaal van 2010 waren voor het eerst sinds het uitbreken van de recessie de gevolgen duidelijk zichtbaar in de Nederlandse woningbouwproductie. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde blijkt dat het aantal gereedgekomen woningen ruim 44% lager lag dan in het eerste kwartaal van 2009.

De daling was het sterkst bij woningen die in opdracht van woningcorporaties gebouwd zijn. Dit aantal lag ruim 52% lager dan een paar jaar geleden. In zijn totaliteit kwamen er 7.000 woningen gereed in de eerste drie maanden van 2010. Dit tegenover een aantal van 13.000 een jaar eerder.

Naast het aantal daadwerkelijk gereedgekomen woningen is ook het aantal verleende vergunningen drastisch verminderd.  Het totaal aantal verleende vergunningen daalde met ruim 5.000 tot bijna 11.000. Het aantal aan corporaties verstrekte vergunningen is gehalveerd, zij ontvingen dit kwartaal vergunningen voor ruim 2.500 woningen tegenover 5.300 in het eerste kwartaal van 2009.

In Noord-Holland was de neergang het grootst, Overijssel was de enige provincie waar iets meer woningen opgeleverd werden dan een jaar eerder.

Bron: CBS

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bijleenregeling

De bijleenregeling is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2004. De regeling houdt in grote lijnen in dat een eigenwoningbezitter bij aankoop van een nieuwe woning geen nieuwe geldlening …