Nederlandse woning krijgt naast energielabel ook funderingslabel

20 oktober 2020

Vanaf juli 2021 komt er een nieuw label in het taxatierapport bij. Het zogenaamde ‘funderingslabel’, dat de risico op het verzakken van de aan te kopen woning aangeeft. Je kunt nu al het voorlopige label (A t/m E) van jouw woning checken op de website van het KCAF.


Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kwam recent met dit nieuws naar buiten. Zij ontwikkelen een model om de staat van de funderingen in woonwijken en – gebieden te bepalen. Om tot een juist label te komen per woning, wordt er gekeken naar satellietbeelden, naar de bodem (veen, klei of zand), naar de grondwaterstand én wordt onderzocht of het huis op een houten of betonnen fundering staat.

Miljoen woningen met funderingsproblemen

Niet voor niets heeft het KCAF een dergelijk label in het leven geroepen. Volgens de voorzitter van het KCAF zijn er maar liefst 1 miljoen woningen met funderingsproblemen, die vaak veel te laat worden opgemerkt. Bij zo’n 250.000 huizen is de situatie urgent, dit heeft vooral te maken met de droogte en (daardoor) lage waterstanden. Voor woningen met een houten fundering is dit funest. Vrijwel alle huizen die na 1970 zijn gebouwd hebben een betonnen fundering, woningen van een ouder bouwjaar meestal een houten fundering.

Te laat aangepakt

Zo’n label moet vooral zorgen voor transparantie, geeft het KCAF aan. Zo kunnen eigenaren van woningen met een D of E-label direct maatregelen nemen of in ieder geval onderzoek doen naar de staat van de fundering van hun huis. De voorzitter van het kenniscentrum kent genoeg voorbeelden van woningen die te laat werden aangepakt. Het vervangen of herstellen van een fundering is namelijk een heel dure zaak. De kosten kunnen soms oplopen tot een paar ton, maar liggen gemiddeld op zo’n 800 tot 1500 euro per vierkante meter.

Twijfels

Vereniging Eigen Huis heeft twijfels bij dit funderingslabel. Voor echt funderingsonderzoek moet je namelijk onder de vloer, een dure en uitgebreide actie. Dat gebeurt niet bij het vaststellen van het label, dat gebaseerd is op diverse bestaande databases. Daarin staat weinig tot niets over individuele woningen. Zo kan jouw fundering prima op orde zijn, terwijl die van de overbuurman flink is aangetast.

Zelf het voorlopige funderingslabel van jouw woning checken? Dat kan hier!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vrije sectorwoning

Een vrije sectorwoning is een woning waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden en ook geen subsidie verstrekt wordt.