Nederland kampt met toenemende inflatie

5 augustus 2019

Het CBS presenteerde recent zijn prijzendashboard over de eerste helft van 2019 en moet concluderen dat ‘onze’ prijzen harder stijgen dan in andere West-Europese landen én dan in het recente verleden. De inflatie ligt hier namelijk op maar liefst 2,6%, dat heeft alles te maken met onze huizenmarkt.

Andere Europese landen

Er is in alle 28 EU-lidstaten wel sprake van wat inflatie, maar gemiddeld genomen ligt die maar op 1,6%. Nederland heeft zelfs de op vijf na hoogste inflatie van deze 28 landen. Voor onze staat valt die 2,6% ook erg hoog uit als je het vergelijkt met de afgelopen jaren, waarin de consumentenprijzen nog nooit zo toenamen.

In de top 6

Alleen in Roemenië, Hongarije, Letland, Estland en Bulgarije is er sprake van een hogere inflatie. Maar twee van deze vijf landen betalen met de euro, dus in dat opzicht valt Nederland zelfs binnen de top 3. In de buurlanden Duitsland en België gaat het wat dat betreft beter, daar is het prijspeil ‘maar’ 1,6% en 1,8% gestegen.

Invloed van de woningmarkt

Doordat er sprake is van een enorme krapte op onze woningmarkt, blijven de huizenprijzen maar stijgen. Zo werd er in het eerste kwartaal van dit jaar 8,2% meer voor een gemiddelde woning betaald dan in diezelfde periode in 2018. Dit terwijl in de rest van Europa de huizenprijzen maar met 4% toenamen. Dit veroorzaakt een groeiende inflatie, maar bijvoorbeeld ook de energiekosten (die met 10,2% toenamen) beïnvloeden het inflatiecijfer.

In perspectief

Toch is het goed alles een beetje in perspectief te zien. Waar een inflatie van 2,6% relatief hoog is als je het vergelijkt met de laatste jaren, valt het juist heel erg mee als je kijkt over een langere periode. Sinds 1963 ligt de gemiddelde prijsstijging in Nederland namelijk jaarlijks op zo’n 3,5%, bijna een procent meer dan de ‘hoge’ inflatie van dit jaar.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Preferente crediteuren

Preferente crediteuren zijn schuldeisers die een voorrecht hebben op alle of bepaalde goederen bij een faillissement, zoals de belastingdienst. De hypotheekhouder is ook een preferente crediteur.