Minister Blok ziet voldoende hypotheek mogelijkheden voor zzp’ers

20 juni 2013

HOUTEN – Eerder dit jaar trokken ondernemers aan de bel om de zwakke positie van zzp’ers op de woningmarkt onder de aandacht te brengen. Het zou voor deze groep lastiger zijn om een hypotheek te krijgen ten opzichte van werknemers met een vast contract. Minister Blok van Wonen is van mening dat zzp’ers alsnog voldoende mogelijkheden hebben om een hypotheek af te sluiten.

Bij de presentatie van het woonakkoord begin februari gaf de minister aan dat hij zou onderzoeken of er binnen de huidige regelgeving voldoende ruimte is op de woningmarkt  voor zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Nu schrijft Blok in een brief aan de Tweede Kamer dat hij dit onderzoek nog verder zal voortzetten, maar geeft hij ook aan dat er volgens hem al voldoende mogelijkheden zijn voor deze groep om een hypotheek af te sluiten.

Bij de inkomenstoets die plaats dient te vinden voor het afsluiten van een hypotheek, wordt bij zzp’ers en flexwerkers rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar. Verder zijn er nog uitzonderingsmogelijkheden voor zelfstandigen die aan kunnen tonen dat een inkomensstijging te verwachten valt. Volgens minister Blok zijn alle geldverstrekkers hiervan op de hoogte, maar is het aan hen of ze hier ook daadwerkelijke gebruik van maken.

De komende tijd wil de minister meer inzicht krijgen in welke mate banken zzp’ers de mogelijkheid bieden om een hypotheek af te sluiten, om te beslissen of verdere maatregelen nodig zijn.
Tegelijkertijd plaatst de minister vraagtekens bij eventuele verruiming van de mogelijkheden voor zelfstandigen op de hypotheekmarkt. Dit omdat hij twijfelt of verruiming wel zo verstandig zal zijn.
Blok geeft aan dat banken niet gestimuleerd moeten worden om hypotheken te verstrekken aan mensen waarbij niet zeker is of zij de lasten ook daadwerkelijk kunnen dragen.

Bron: Telegraaf

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Inkomen voor hypotheek

Als inkomen voor de berekening van de hypotheek worden een aantal inkomens meegenomen. Dit zijn loon uit dienstverband, uitkeringen, winst uit onderneming en eventueel alimentatie. In de meeste gevallen wordt …