Minder nieuwe woningen verkocht in 1e helft 2007

21 augustus 2007

AMERSFOORT – In de eerste helft van 2007 zijn er 15 procent minder nieuwe woningen verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit, terwijl het aanbod van nieuwe woningen groeit. Halverwege 2007 stonden er zo'n 22.500 nieuwe woningen te koop. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zo is te lezen op de website van de vereniging Eigen Huis.

De vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) constateert dat ontwikkelaars en bouwbedrijven kwetsbaarder worden door deze ontwikkelingen in de markt. In combinatie met de stijgende bouwkosten naar verwachting met 8 à 10% in heel 2007 voorziet de NVB een groei van het aantal faillissementen in de bouw en een verder wegzakken van de woningproductie tot ver onder het door de regering nagestreefde aantal van 80.000 à 100.000 nieuwe woningen per jaar. De jaarlijkse woningproductie zal in deze omstandigheden uiteindelijk terugzakken tot 60.000 à 65.000 woningen, zo verwacht de NVB.

De verkoopdaling van nieuwe woningen 19.800 oftewel 4000 minder dan in 2006 wordt in de hand gewerkt door de verslechterde financieringsomstandigheden en de oplopende bouwkosten. Nieuwe koopwoningen werden in de eerste helft van dit jaar 4% duurder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De prijzen liepen op tot   285.000 gemiddeld.

Daarnaast is de hypotheekrente sinds eind 2005 verhoudingsgewijs sterk gestegen van 3,75% tot 5,5% en is tegelijk de maximale hypotheekruimte waarover huizenbezitters beschikken, afgenomen.

Stabiliseert de hypotheekrente op het huidige niveau en blijven de prijzen even hard stijgen, dan zakt de betaalbaarheid van koopwoningen naar het diepste punt in 26 jaar , aldus de NVB, Een lastenstijging van 50 tot 60% binnen twee jaar tijd poets je niet even weg , zegt de NVB, doelend op vooral de starters op de woningmarkt. Die zijn immers veelal aangewezen op een volledige financiering. We spreken gauw over enkelebopzichte van anderhalf jaar terug. In de luxere sector is dat nog wel op te vangen.

Het aanbod van nieuwe woningen loopt op, ook al is er sprake van een fors woningtekort en is er behoefte aan extra woningen op veel plekken. Dat komt vooral door de mismatch tussen vraag en aanbod. Met name nieuwe appartementen laten zich vaak lastig verkopen.

Een aantal grote gemeenten wijten de stagnerende woningproductie aan trage ontwikkelaars en overwegen een bouwplicht in te stellen voor projectontwikkelaars om hen dwingen toch te bouwen, ook als er geen zekerheid over de afzet van de betreffende woningen is. De NVB vindt dat een slecht plan , omdat het bedrijfsleven zo eenzijdig in financiële problemen wordt gebracht. Het is puur financiële zelfdoding om ten tijde van een eventueel naderende marktomslag aan een project te beginnen en dit als gemeente af te dwingen zonder dat de afzet voldoende is geregeld. Beter is het als gemeenten minder appartementen en meer eengezinswoningen op aantrekkelijke locaties plannen, om daarmee de doorstroming op de markt te bevorderen, aldus de NVB.

Bron : Eigen Huis 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Nabestaandenlijfrente

Met de nabestaandenlijfrente regel je financiĆ«le zekerheid voor de nabestaande(n) na je overlijden. De nabestaandenlijfrente is een lijfrente, die in gaat bij overlijden van de belastingplichtige, zijn partner of gewezen …