Meer woningbezitters in problemen

5 oktober 2009

HOUTEN – Een stijgend aantal eigenwoningbezitters komt in de financiële problemen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zegt dat het aantal mensen dat achterloopt met het betalen van de hypotheek dit jaar met 15% is gestegen.

Bij een groot deel van de mensen is de achterstand in de laatste drie maanden ontstaan. Het Waarborgfonds zegt dat er evenveel woningen gedwongen moesten worden verkocht als vorig jaar. Dat zou komen door een betere aanpak van fraude. Toch wordt in 2010 een verdubbeling van de executieverkopen verwacht.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Testament

Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een …