Meer woningbezitters in problemen

5 oktober 2009

HOUTEN – Een stijgend aantal eigenwoningbezitters komt in de financiële problemen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zegt dat het aantal mensen dat achterloopt met het betalen van de hypotheek dit jaar met 15% is gestegen.

Bij een groot deel van de mensen is de achterstand in de laatste drie maanden ontstaan. Het Waarborgfonds zegt dat er evenveel woningen gedwongen moesten worden verkocht als vorig jaar. Dat zou komen door een betere aanpak van fraude. Toch wordt in 2010 een verdubbeling van de executieverkopen verwacht.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van …