Meer nieuwbouw, minder bouwvergunningen

15 januari 2009

HOUTEN – In de eerste negen maanden van 2008 zijn er 45.000 nieuwe woningen opgeleverd, een toename van 7 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd afgegeven, nam in diezelfde periode af met 3 procent tot 58.000.

Dat is woensdag gebleken uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt. De stijging van het aantal opgeleverde woningen was het grootst in Gelderland. In Limburg, Overijssel en Drente was er echter sprake van een daling.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen, een indicatie van de te verwachten woningbouw in de komende twee jaar, nam het meest af in Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht kenden de sterkste toename.

Bron: ANP 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Wettelijke rente

Via de wet zijn bepaalde personen aangewezen als erfgenaam, zij hebben recht op een wettelijk erfdeel. Voorbeelden hiervan zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen hebben recht op een wettelijk vastgelegd …