Meer hypotheken gesloten via tussenpersoon

4 oktober 2012

HOUTEN – Steeds meer huizenkopers sluiten een hypotheek af via een tussenpersoon en niet direct bij de bank. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook neemt het aantal huizenbezitters dat provisie betaalt voor hypotheekadvies af.

Het is voor het eerst dat men voor het afsluiten van een hypotheek meer op tussenpersonen afstapt dan dat men naar de bank gaat. Zo'n 41% van alle consumenten gaat voor hypotheekadvies naar een tussenpersoon, 40% gaat hiervoor naar de bank. In 2010 bedroeg deze laatste groep nog 63% van het geheel. Negen op de tien consumenten die een tussenpersoon raadpleegt voor hypotheekadvies, sluit hier ook daadwerkelijk een hypotheek af. Bij banken ligt is dit aantal op zo'n driekwart van de aanloop.

Voor een kwart van de hypotheekadviezen wordt door de klant provisie betaald, dat wil zeggen een percentage van het hypotheekbedrag. Deze vorm van vergoeding is meer en meer aan het afnemen, met ingang van 2013 is het namelijk niet meer toegestaan voor adviseurs van financiële producten om provisie te vragen.  

Uit de Consumenten monitor is gebleken dat 15% van de hypotheeksluiter niet op de hoogte is van van de manier waarop zij voor advies betalen, een enkeling verwacht zelfs dat het gratis is. Met het verbieden van provisie hoopt de overheid de kosten van advies transparanter te maken, voor advies zal dan een vast bedrag betaald worden in plaats van een percentage. Hiermee zullen de kosten van hypotheekadvies duidelijker zijn voor hen die hier minder in thuis zijn. 

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kettingbeding

Een kettingbeding is een beding dat wordt opgenomen in de transportakte. De verkoper is verplicht dit beding bij de eigendomoverdracht aan de nieuwe eigenaar op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn …