Meer huizen nodig?

14 september 2016

Meer huizen bouwen, dat is de conclusie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving trekken na onderzoek.

Toename huishoudens

In vrijwel alle gemeenten neemt het aantal huishoudens in de periode 2015-2030 toe, met in totaal zo’n 700.000 huishoudens. Vooral de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) blijven naar verwachting de komende decennia groeien. Dat vraagt volgens het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving om extra woningen in heel Nederland.

Alleen in oosten afname

Slechts in enkele gemeenten, voornamelijk aan de oostgrens van Nederland, zal het aantal huishoudens niet meer toenemen of zelfs afnemen.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Precariorechten

Precariorechten zijn bijvoorbeeld het recht om boven de openbare grond balkons te hebben of het recht om openbare grond tijdelijk te mogen gebruiken, in verband met een verbouwing.