Mantelzorgers ervaren problemen met wonen

26 april 2017

Op het gebied van wonen voelt 23 procent van de mantelzorgers zich tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit onderzoek van Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder mantelzorgers.

Aanpassen woning

Het kabinetsbeleid is juist gericht op langer thuis wonen. Toch ervaart bijna een kwart (23 procent) problemen of tegenwerking van instanties of gemeenten op het gebied van wonen. Van hen geeft 34 procent aan tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9 procent zegt problemen te hebben bij het realiseren van een mantelzorgwoning.

Intensieve zorg

Van de ruim 1.400 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naaste (53 procent), dat wil zeggen meer dan 8 uur zorg per week. Bijna 12 procent van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Bureaucratie en regeldruk

Naast tegenwerking op het gebied van wonen is er ook gevraagd naar problemen op andere gebieden. ‘Bureaucratie en regeldruk’ werd door maar liefst 38 procent van de ondervraagde mantelzorgers genoemd. Ook ‘het gevoel er bij mantelzorg alleen voor te staan’ en ‘geen mogelijkheid om zorg tijdelijk aan een ander over te dragen’ wordt door bijna één op de drie mantelzorgers ervaren.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Beheerbeding

Het beheerbeding wordt opgenomen in de hypotheekakte om de hypotheekgever te verplichten zijn woning in goede staat te onderhouden.