Lichte daling van woonlasten

17 januari 2013

HOUTEN – In de 35 grootste gemeenten van N ederland zullen de woonlasten zoals rioolheffing en onroerendezaakbelasting dit jaar stijgen, echter zal de stijging niet groter zijn dan de inflatie. Die bedraagt dit jaar 2,75%, terwijl de woonlasten slechts met 2% omhoog gaan. 

Wanneer men inflatiecorrectie toepast is er dus sprake van een daling, zo stelt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), een afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen. In de jaren 2002-2010 stegen de woonlasten jaarlijks juist harder dan de inflatie. 

Uit een inventarisatie van de onderzoekers blijkt dat van de 35 grootste gemeenten Zaanstad de hoogste woonlasten heeft, daar betaalt men €785,-. Alkmaar is de goedkoopste van de 35 met woonlasten van €545,-. Den Bosch kende de sterkste daling met 4,3% terwijl de woonlasten in Deventer juist het meest toenamen en wel met 10%. Dit laatste komt voort uit het feit dat men sinds dit jaar de afvalverwerking per container betaalt. Ook in Amersfoort, Haarlem en Sittard-Geleen stijgen de kosten flink. Naast Den Bosch dalen ook in Amsterdam, Leeuwarden en Tilburg de kosten aanzienlijk. 

Gemiddeld betaalt de eigenaar van een woning waarin meerdere personen wonen dit jaar zo’n €673,- aan woonlasten. Hiermee ligt het gemiddelde €13,0 hoger dan in 2012. De ondroerendezaakbelasting stijgt dit jaar met 2,2%, de rioolheffing met 2,7% en de reinigingsheffing met 1,5%. 

 

Bron: Telegraaf

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Splitlevel woning

Een splitlevel woning is een woning waarbij de vloeren een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.