Lastige woningbouwprojecten krijgen duwtje in de rug

10 juni 2018

We hebben in Nederland te maken met een groot woningtekort. Er worden jaarlijks zo’n 60.000 woningen gebouwd, terwijl dat er minstens 75 tot 80 duizend moeten zijn, willen we aan de vraag blijven voldoen. Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, heeft €38 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars, als onderdeel van de pas gepresenteerde ‘nationale woonagenda’.

Complexe woningbouwprojecten

Niet zomaar elke ontwikkelaar van nieuwbouwprojecten kan aanspraak maken op het overheidsgeld. De €38 miljoen is speciaal bedoeld voor complexe woningbouwprojecten. Wat zijn dat precies? Voornamelijk lastige locaties in steden, zoals haven- of industrieterreinen, die moeten worden omgevormd tot woongebied. Hier zijn vaak hoge kosten mee gemoeid, voor marktpartijen is het risico dan te groot.

Investeringsfonds

Het geld wordt gestopt in een investeringsfonds, waaraan andere partijen, naar de minister hoopt, ook een bijdrage gaan leveren. Hiermee doelt ze op gemeenten, provincies en allerlei private partijen. Want dit bedrag is lang niet toereikend om de woningmarkt echt vlot te trekken. Zo zegt hoogleraar woningmarkt, Peter Boelhouwer, in het FD hierover: ‘De overheid zou veel meer moeten investeren. Ze kunnen bijna gratis lenen en het geld komt bijna altijd terug, zeker als je investeert in het energiezuiniger maken van woningen.’

Duurzaamheid

Niet voor niets haalt Boelhouwer juist het verduurzamen van woningen erbij. Als we als land namelijk de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord willen halen, moet er waarschijnlijk nog zo’n 170 tot 250 miljard euro worden geïnvesteerd om bestaande huizen bijvoorbeeld te voorzien van warmtepompen en de nieuwbouwhuizen zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken.

Verschil maken

Volgens Boelhouwer zou 1 of 2 miljard euro in een investeringsfonds pas echt verschil kunnen maken. Toch is dit een goed begin, de urgentie van het woningprobleem is doorgedrongen tot Den Haag, en met de introductie van de nationale woonagenda gaan er stappen worden gemaakt. Onder andere dus door complexe bouwprojecten te ondersteunen en in te zetten op duurzaamheid.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Waardering Onroerende Zaken

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis van deze Wet wordt de waarde van alle onroerende zaken in Nederland bepaald.