Lagere inkomens leven in slechtere milieuomstandigheden

23 augustus 2007

AMSTERDAM – Milieuwetenschapper en promovendus Hanneke Kruize concludeert in haar proefschrift dat mensen met een lager inkomen in iets slechtere mileuomstandigheden leven ten opzichte van mensen met een hoger inkomen. De woonomgeving van lagere inkomensgroepen is ook aanzienlijk minder groen dan de woonomgeving van hogerere inkomensgroepen, zo is te lezen op Nu.nl.

Kruize stelt verder onder meer dat mensen met een lager inkomen meer geluidshinder van treinen ondervinden. Bij geluid van vliegverkeer in de regio's Rijnmond en Schiphol worden juist hogere inkomensgroepen vaker aan iets hogere geluidsniveaus blootgesteld.

Oorzaken van de verschillen moeten onder meer worden gezocht in de ruimtelijke planning van woningen, milieuvervuilende activiteiten en door buurtveranderingen en de reactie van bewoners daarop. Hoe meer mensen verdienen, hoe meer waarde ze hechten aan een stille en groene omgeving, vermoedt Kruize.

Kruize voorziet dat de verschillen in milieukwaliteit in de woonomgeving alleen maar groter zullen worden. De overheid zou daarom meer aandacht moeten schenken aan wat de gevolgen zijn van beleidsmaatregelen voor de milieuomstandigheden van verschillende inkomensgroepen. Nu wordt milieubeleid hoofdzakelijk nog gevoerd voor de gehele Nederlandse bevolking.

Bron : Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Standaard voorwaarden

De standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect is een regeling van de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn in 1997 voor het laatst herzien.