Lagere hypotheek door nieuwe smartphone

20 april 2016

Een nieuwe iPhone of andere smartphone kan grote gevolgen hebben voor de aanvraag van een hypotheek. Een toestel dat via een abonnement wordt afbetaald wordt binnenkort gezien als een koop op afbetaling en dus als een krediet. Daardoor kan het maximaal te lenen bedrag voor een hypotheek fors lager uitvallen. Een smartphone van 250 euro of meer kan ervoor zorgen dat een hypotheekaanvrager duizenden euro’s minder kan lenen.

Minder lenen hypotheek door krediet

Telecomaanbieders die een toestel via een abonnement ‘verkopen’ bieden straks volgens de wet een consumptief krediet aan. En dat heeft gevolgen voor wie een hypotheek wil aanvragen. Hypotheekverstrekkers kijken namelijk of een hypotheekaanvrager een krediet en een BKR-registratie heeft. Zo ja, dan valt het maximaal te lenen bedrag later uit.

Duizenden euro’s lagere hypotheek

Een telefoon van 250 euro of meer die via een abonnement wordt afbetaald is een soort lening en wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wie leningen en/of een BKR-registratie heeft kan minder lenen. De Hypotheekshop heeft berekend dat iemand die maandelijks 15 euro betaalt aan zijn telefoon ongeveer 4.000 euro minder kan lenen op basis van een lening van ongeveer 100.000 euro. Een gezin met twee kinderen, waarbij beide ouders een telefoonabonnement hebben en het abonnement van de kinderen op naam staat van de ouders, kan op een lening van zo’n 230.000 euro zelfs 16.000 euro minder lenen.

Einde gedogen

De Hoge Raad heeft in 2014 besloten dat telefoonkredieten vallen onder de Wet op financieel toezicht (Wft). Dit tot groot ongenoegen van de telecomsector. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de telecomsector geprobeerd een gedragscode op te stellen om onder de wet uit te komen. In tussentijd werden telefoonkredieten gedoogd. Minister Dijsselbloem heeft nu bekendgemaakt dat het niet gelukt is een gedragscode voor te stellen die voldoet aan de Europese richtlijnen voor kredieten. Daarmee komt er een einde aan het gedogen.

Sim only als alternatief

Minder kunnen lenen door een abonnement geldt alleen als het toestel wordt afbetaald via het abonnement. Voor ‘sim only’ geldt dit dus niet. Een sim only-abonnement afsluiten en het toestel los kopen is daarom verstandig voor wie maximaal wil lenen.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Standaard voorwaarden

De standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect is een regeling van de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn in 1997 voor het laatst herzien.