Koopsubsidie: De bodem is in zicht.

5 maart 2010

Tot ongeveer eind mei 2010 kan er door huizenkopers nog geprofiteerd worden van koopsubsidie. Daarna zal het geld voor deze maandelijkse ondersteuning in de hypotheeklasten hoogstwaarschijnlijk op zijn. Dit schreef minister van der Laan in een brief aan de tweede kamer.

De koopsubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming, bedoeld voor kopers van een huis met een koopsom van maximaal €167.3000. Met deze subsidie, verkrijgbaar onder bepaalde voorwaarden, wil de overheid bevorderen dat ook mensen met een bescheiden inkomen een huis kunnen kopen.

De koopsubsidie is de laatste tijd vooral onder starters erg in trek. Deze grote populariteit van de subsidieregeling zorgt er voor dat het hiervoor uitgetrokken bedrag inmiddels bijna op is.

Bron: Aedesnet.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Maatschappelijk gebonden eigendom

Maatschappelijk gebonden eigendom is een vorm van eigen woningbezit in de sociale sector, waarbij de woningcorporatie verantwoordelijk is voor groot onderhoud en de bewoner eigenaar is. Deze is echter gebonden …